Nepal: En mamma med sitt barn

Skyddsnät kring

barn i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Barn och kvinnor är mycket utsatta och UNICEF kämpar för att bygga upp lokala skyddsnät som ger dem den trygghet de har rätt till.

Skribent |

Publicerad |

2011 08 11

Uppdaterad |

2020 11 20

Vi bygger skyddsnät kring utsatta barn i Nepal

Hela byn engageras

För att skapa varaktiga förändringar är det viktigt att engagera fler vuxna i samhället. Alla måste hjälpas åt om barnen ska få en trygg och utvecklande miljö. Vi samarbetar med föräldrar, lärare, lokala organisationer och lokalpolitiker. De får kunskap om barns rättigheter och behov. På så sätt skapar vi ett långsiktigt engagemang som sakta men säkert förbättrar barnens situation i Nepal.

Mammor och barn i Nepal
UNICEF stödjer kvinnoklubbar där frivilliga utbildas om barns och kvinnors rättigheter.Foto: © UNICEF

Kvinnoklubbar skapar lokalt skyddsnät

UNICEF stödjer kvinnoklubbar där frivilliga utbildas om barns och kvinnors rättigheter - information som de sedan sprider i byarna. Klubbarna stöttas av jurister, socialarbetare, hälsoarbetare, och lärare med flera.

Till de här kvinnorna kan barn och andra vända sig för att få hjälp att lösa problem. När ett barn har blivit utsatt för något, till exempel blivit dåligt behandlat av en arbetsgivare, är medling en viktig del av arbetet, liksom att ge barnet det stöd det behöver. Om saken inte kan lösas genom samtal eller medling kan barnen få stöd av jurister och kan driva sin sak i domstol. Rådgivning för barn och deras föräldrar är en annan viktig del i arbetet.

Genom kvinnoklubbarna byggs ett lokalt skyddsnät för barn och kvinnor som kan förhindra våld, exploatering och diskriminering.

Nepal 2009: Barn arbetar på ett fält
Flickor samlar foder till boskapen på ett fält nära byn Sawa Khola i Mugu-distriktet. Många flickor hinner inte gå i skolan eftersom de stanna hemma och hjälpa till med familjens jordbruk.Foto: © UNICEF/ Sokol

Barnklubbar stärker självförtroendet

För att fånga upp och kunna hjälpa barn som arbetar har UNICEF startat särskilda barnklubbar. Hit kommer arbetande barn för att få stöd och hjälp med sina problem.

Genom att berätta för varandra om sin situation får barnen tips om hur de kan påverka sina arbetsförhållanden. De uppmuntrar varandra att gå i skolan, lär sig om sina rättigheter och får självförtroende och kraft att förändra sina liv.

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 19.Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
  2. 26.Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.
  3. 32.Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.
  4. 36.Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.