Zikavirus i läroplanen

Google + UNICEF

= Sant

Ett av våra senaste framsteg är ett samarbete med Google där vi tillsammans kämpar för att stoppa spridningen av zikaviruset.

Skribent |

Publicerad |

2017 06 02

Uppdaterad |

2018 11 05

Google och UNICEF samarbetar för att stoppa zikaviruset

Zikaviruset sprider sig snabbt via myggor, men kan förhindras med enkla åtgärder: myggnät, myggmedel, täckande kläder och skydd för dörrar och fönster.

Google har lagt in information och hälsovarningar om zikaviruset i sina sökmotorer på 16 olika språk, så att vi kan informera och utbilda allmänheten om hur man kan skydda sig från myggan. På det här sättet räknar vi med att kunna nå 200 miljoner människor.

Inom samarbetet byggs även en plattform som kan kartlägga, och så småningom förutse, utbrott av viruset. Förhoppningen är att tekniken också kommer att kunna användas till andra typer av hälsorisker i framtiden.

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  2. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.