UNICEF
Agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle.
Inom ramen för Agenda 2030 finns de 17 globala målen, som gäller från januari 2016 till 2030. FN:s samtliga 193 medlemsländer röstade ja till de globala målen i september 2015 och de gäller alla världens länder. Under dessa mål finns 169 delmål och 231 unika indikationer som används för att mäta arbetet.

De 17 globala målen

Nedan listar vi samtliga 17 globala mål och mer information om varje mål finns att hitta om du klickar på bilderna.

01-ingen-fattigdom (3)02-ingen-hunger (1)03-god-halsa-och-valbefinnande (1)04 god utbildning (1)05-jamdstalldhet06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla (1)07-hallbar-energi-for-alla08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur10-minskad-ojamnlikhet11-hallbara-stader-och-samhallen (1)12-hallbar-konsumtion-och-produktion13-bekampa-klimatforandringarna14 hav och marina resurser15 ekosystem16 fredliga samhallen17 genomforande och partnerskap (1)Kopia av logo globala malen

UNICEFs arbete inom Agenda 2030

UNICEF har en roll som indikatoransvarig och har det globala ansvaret för 7 indikationer och delat ansvar för ytterligare 10 tillsammans med organisationer som t.ex. Världshälsoorganisationen (WHO).

Inom ramen för rollen stöttar UNICEF länder i dess arbete med att skapa, analysera och använda data för dessa indikationer. UNICEF jobbar i enlighet med barnkonventionen och sätter barnen i centrum i allt vi gör. Att nå de globala målen går hand i hand med flera artiklar i barnkonventionen.

Delmål som direkt rör barns rättigheter: