UNICEFFör skolor
Beställ skolmaterial

Släpp in barnkonventionen i klassrummet!

Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av lektioner, filmer med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

För att beställa tryckt material, besök unicefbutiken.se.

Mellanstadiet - utbildningsmaterial om barnkonventionen

Ett utbildningsmaterial om barnkonventionen för elever i mellanstadiet. Använd övningarna för att skapa diskussioner och för att öka elevernas kunskap om barns och ungas rättigheter. Materialet innehåller:

  • Arbetshäfte om barnkonventionen, för elever

  • Lärarhandledning för arbetshäfte

  • Häfte med barnkonventionen i korthet

  • Affisch med barnkonventionen

Materialet riktar sig i första hand till elever på mellanstadiet.

Högstadiet - utbildningsmaterial om barnkonventionen

Ett utbildningsmaterial om barnkonventionen för elever i högstadiet. Använd övningarna för att skapa diskussioner, och för att öka elevernas kunskap om barns och ungas rättigheter. Lådan innehåller:

  • Ett övningshäfte med 6 övningar inklusive en lärarhandledning

  • En folder med en förkortad version av barnkonventionen

  • En affisch med en förkortad version av barnkonventionen

  • Tre kortlekar med barnkonventionens artiklar att använda med övningshäftet

  • Memoryspel kopplat till övningshäftet

Beställ materiallådan på unicefbutiken.se . Materialet riktar sig till högstadiet.

Utbildningsmaterial om globala målen

I det här materialet får ni lära er mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Materialet fokuserar på de mål som har en särskilt tydlig koppling till barns rättigheter och kopplar därför ihop målen och barnkonventionen. Lektionsmaterialet består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Det kan användas inom ämnen som samhällskunskap, svenska, biologi och teknik. Lektionsmaterialet är riktat till både högstadiet och mellanstadiet.

Hjältar som förändrar världen

Serietidning som enkelt berättar om de globala målen för hållbar utveckling. Det här materialet är en del av World´s Largest Lesson, som är ett internationellt utbildningsprojekt av UNICEF för att sprida kunskap om de nya globala målen för hållbar utveckling. Ladda ner materialet direkt nedan eller beställ det tryckt i unicefbutiken.se. Materialet är riktat till elever i grundskolan

Affisch om barnkonventionen

En affisch som presenterar barnkonventionen på ett enkelt sätt. Ladda ner affischen nedan, eller beställ den gratis från Unicefbutiken.

Barnkonventionen i en låda

Inspirationslådan innehåller kreativa, lekfulla och tankeväckande övningar om barnets egna rättigheter. Övningarna kan göras med barn och vuxna och syftet är att öka förståelsen för vad barnkonventionen innebär i praktiken. Till övningarna har vi även tagit fram ett antal bilder som du ladda ner tillsammans med beskrivningar. Ladda ner materialet direkt nedan eller beställ det tryckta materialet i unicefbutiken.se. Materialet är framtaget med stöd av Svenska Postkodlotteriet. Materialet riktar sig till dig som arbetar i förskolan.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Tio lektioner om barnets rättigheter

Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige ge en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets rättigheter. Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och barnets rättigheter. De tio lektionerna baseras på övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för eleven själv och för barn i andra länder.

Syftet är också att utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I skolmaterialet kan läsaren bekanta sig med det centrala innehållet och begreppen i barnkonventionen samt med dess historia. Materialet innehåller också basinformation om UNICEF och beskriver UNICEFs förhållande till barnkonventionen.

Det är en fördel om du som lärare bekantar dig med bakgrundsinformationen innan lektionerna hålls. Ladda ner materialet direkt nedan.

Lektionerna lämpar sig för årskurs 3-6, men kan med viss bearbetning användas för både yngre och äldre åldersgrupper.

Barns rättigheter som tema

Det här ett temapaket från UNICEF Sverige om barns rättigheter. Med hjälp av inspirerande övningar och diskussioner får eleverna lära sig mer om barnkonventionen.

Övningarna går ut på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter och få dem att själva engagera sig i dessa frågor. Med hjälp av övningarna kan du skapa en röd tråd i arbetet med barns rättigheter. Det går också bra att göra
de olika övningarna vid olika tillfällen. Ett skolmaterial om barnkonventionen för högstadie och gymnasium. 

Flykten slutar här

Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. 

För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Mottagandet av de barn vars flykt slutar i Sverige handlar både om rättigheter och om medmänsklighet. Vilket bemötande får de barn och unga som kommer till Sverige med drömmar om ett bättre liv? Se även vår dokumentärfilm om barn på flykt.

Ladda ner materialet direkt nedan.

Materialet riktar sig till gymnasieelever.

Barn på flykt (pdf 1,9 MB)

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar