UNICEF
För skolor

Engagera din skola för alla barns rättigheter

Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Vi tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet.

UNICEF_OD.png

I Operation Dagsverke får elever chansen att lära sig mer om barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer. 

skolor bild 2.jpg

Ett initiativ av UNICEF Sverige där syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan. Modellen är flexibel och anpassas efter varje skolas specifika förutsättningar.

barnkonventionen 1.jpg

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Här kan du lära dig mer om barnkonventionen och om hur UNICEF arbetar för att den ska efterlevas.

barnrättsinformatör.jpg

Vi utbildar volontärer till barnrättsinformatörer, de kommer gärna ut till er skola och pratar med era elever om UNICEF och barnkonventionen. Självklart är det helt kostnadsfritt.

Frågor och svar

    Vad roligt att ni vill skriva ert skolarbete om UNICEF och vårt arbete för barns rättigheter världen över!

    På våra ämnessidor hittar du material inom varje specifikt område vi arbetar. Du kan också titta på våra publikationer och rapporter för att få senaste statistik om barns situation i världen. Letar du information om ett specifikt land hittar du det på UNICEFs internationella webbplats.

    Tyvärr har vi inte resurser att ta emot alla som vill komma på studiebesök eller intervjua oss för sina skolarbeten. Men, vi hoppas att ni kan hitta den information ni söker på hemsidan.

    Lycka till!

    Se här för svar på övriga frågor.

Undervisningsmaterial

Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Inspireras och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och på förskolan.