Gå till innehållet

Så kan du bli kontaktad av UNICEF Sverige

Vi använder många olika sätt att kommunicera med de som stödjer vårt arbete. Det kan vara via vår hemsida, e-utskick, postala direktutskick, tv-reklam, telefon, på stan med mera.

För att du ska känna dig säker på att det är just UNICEF som kontaktar dig, berättar vi här lite mer om hur vi arbetar med telemarketing och värvning på stan.

Vem är det som ringer?

Vid enstaka till­fällen ringer vi våra Världsföräldrar eller de person­er som på annat sätt gett en gåva till UNICEF. An­ledningen till att vi ringer är enkel: så länge barn dör av or­saker som vi kan för­hindra är det vår upp­gift att göra allt vi kan för att se till att de över­lever.

Vi har ett tele­marketing-team som är an­ställ­da av oss. De arbetar på kansliet flera dagar i veckan och har breda kun­skaper om UNICEF. De får ut­bild­ningar och stöd under arbetets gång för att ni som tar emot sam­talen ska känna er trygga med att ni får rätt infor­mation och upp­gifter.

Vid större kampanjer händer det att vi anlitar ett externt tele­marketing­företag. Vi har ett lång­siktigt sam­arbete med stort för­troende för det före­tag vi anlitar. Om du får ett samtal av vår sam­arbets­partner kommer de alltid att presen­tera sig och berätta att de ringer på upp­drag av UNICEF. Även de som arbetar här får ut­bild­ning av oss innan en kampanj sätter igång.

Vi ber aldrig om konto­nummer över telefon och ringer inte från hemligt nummer. Numret vi ringer från är 08-437 37 999.

Om du känner dig orolig över att ge ut detaljer över telefon eller har en miss­tanke om att det inte är någon från UNICEF som ringer, hör gärna av dig till Ingela Svensson, Koordinator TM på UNICEF Sverige, via e-post: ingela.svensson@unicef.se eller telefon­nummer 0733-44 74 34.

Ibland kontaktar vi de som stödjer oss via telefon.

Vem är det som syns på stan?

UNICEF arbetar med en insamlings­metod som kallas Face-to-face. Det betyder att vi värvar Världs­föräldrar utom­hus, på gator, torg och i bostads­områden. Personalen som arbetar med det här är direkt anställda av UNICEF Sverige och får en bred utbild­ning och löpande infor­mation under sin an­ställ­ning. Det är en lön­sam insamlings­metod som används av UNICEF över hela världen.

Enoch och Godefroid är teamleaders för UNICEF Sveriges värvare

Enoch och Godefroid är teamleaders för UNICEF Sveriges värvare.

Personalen som arbetar med värvning ska alltid kunna identi­fieras med UNICEFs kläder; t-shirt, väst och ID-bricka runt halsen, med bild och kontakt­uppgifter till Face-to-face Manager och UNICEF. De frågar endast om bank­upp­gifter och ska aldrig be om, eller ta emot, kontan­ter. Om du inte vill uppge dina bank­upp­gifter kom­pletterar vi gärna det på annat sätt senare.

För till­fället arbetar vi med Face-to-face i Stockholm, Malmö och Örebro med omnejd. Om du har frågor eller miss­tänker att någon utnyttjar UNICEFs varu­märke för att be om pengar, hör gärna av dig till Sanna Edwin, Face-to-face Manager på UNICEF Sverige, 073-349 93 22.

Våra värvare jobbar med att värva Världsföräldrar på gator, torg och i bostadsområden.