UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: En mer likvärdig skola

En mer likvärdig skola

Remissvar från 2020-11-30:

UNICEF Sverige tillstyrker förslagen i utredningen om de antas i sin helhet. Vi vill poängtera att utredningen ska ses som en helhet, där förslagen i stor utsträckning förutsätter varandra. Att lyfta ut och genomföra enskilda förändringar riskerar att få negativa konsekvenser, snarare än positiva, när det gäller rätten till likvärdig skola.

Utgiven 2020

Remissvar på SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Utgiven 2020

| 228KB