UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar på slutbetänkande av utredningen God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Remissvar på slutbetänkande av utredningen God tvångsvård

Remissvar från 2022-12-06:

UNICEF Sverige yttrar sig med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utredningen föreslår att barn som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården enligt LPT eller LRV som huvudregel inte längre ska kunna placeras tillsammans med vuxna och att vissa tvångsåtgärder såsom bältning och avskiljning ska bli möjliga att överklaga till domstol. Förslagen kan förutses stärka barnets rättigheter, vi tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag.

Utgiven 2022

Utredningen God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

Utgiven 2022

| 163KB