UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Skrivelse till socialminister Lena Hallengren om åtgärder för barn placerade i SiS-hem

Till socialminister Lena Hallengren

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren om åtgärder för barn placerade i SiS-hem

Skrivelse från 2021-02-11:

Den 27 januari 2021 visade Uppdrag granskning sitt reportage om situationen för unga flickor placerade på en av Statens institutionsstyrelses hem, Björkbacken. Reportaget visar på allvarliga missförhållanden, dels i form av våld och sexuella övergrepp från personal, dels genom våldsamma avskiljningar och avskiljningar som används som bestraffning. Avskiljningar som dessutom ökat lavinartat. Missförhållandena som visades i reportaget är tyvärr inte avgränsade till Björkbacken. Vi, företrädare för barnrättsorganisationer, uppmanar Dig, Lena Hallengren, som ansvarig minister för Statens institutionsstyrelse (SiS), att omedelbart vidta åtgärder för barn placerade i SiS-hem.

Åtgärder för barn placerade i SiS-hem

Utgiven 2021.

| 347KB