Rapportserie: State of the World's Children

UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen.

SOWC 2023 - omslag (utan effekt på text)

The State of the World's Children

The State of the World's children - For Every Child, Vaccination. Utgiven 2023

| 10MB

Rapport omslag 3f95e72295f482f2 (1)

The State of the World's Children

Rapporten undersöker barns psykiska hälsa världen över. Utgiven 2021.

| 11MB

sowc-omslag-png c2290df1103ea032 a590f80a39131b17

The State of the World's Children

Rapporten undersöker följderna av att barn tvingas leva på en bristfällig och näringsfattig kost. Utgiven 2019.

| 14MB

sowc-omslag-png 39443e7b101317e4

The State of the World's Children

Årets tema i rapporten behandlar hur den digitala teknologin påverkar situationen för barn. Utgiven 2017.

| 12MB