UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Every child has an equitable chance in life

Rapportserie: Every child has an equitable chance in life

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde skydd mot fattigdom och utanförskap.

Global Annual Results Report

Utgiven 2021.

| 7MB