Hör barnens röst

Hör barnens röst

Huvudrapporten »Hör barnens röst« bygger på konsultationer med barn, och innehåller endast deras röster, utan vuxnas analys och tolkning. I den första bilagan »Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter«, beskriver och analyserar, de bidragande organisationerna, barns rättigheter i Sverige utifrån vårt arbete med och för barn och unga. I den andra bilagan, »Rapport om mottagande av flyktingar från Ukraina« har vi tittat på mottagandet av barn som flytt till Sverige från kriget i Ukraina ur ett barnrättsperspektiv.
Utgiven 2022.

| 5MB