Möta barn på flykt

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Som volontär knuten till en organisation, kyrka eller annat trossamfund. Som personal vid ett boende. Som anställd inom förskolan, skolan eller hälso- och sjukvården. Eller som studerande vid en utbildning för arbete med barn.

Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. Vår förhoppning är att handboken blir ett redskap vid mötet med barn på flykt, där förhållningssättet är att se varje enskilt barn.

Handboken har med anledning av kriget i Ukraina reviderats.
Boken finns i tryckt form här:


Det finns även möjlighet att ladda ned den här:

handbok omslag-jpg ffc9a4eab5ea3fea

Möta barn på flykt

Utgiven 2016, reviderad 2022.

| 12MB