UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Mottagandeutredningen

Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Remissvar från 2018-11-13:

UNICEF Sverige ser positivt på att utredningen förespråkar ett gemensamt samlat system för mottagande av asylsökande. Däremot anser vi att utredningen har ett bristande barnrättsperspektiv och på andra sätt brister i att lyfta individens perspektiv och skyddsbehov som asylsökande, samt principen om likabehandling.

Utgiven 2018

Remissvar på betänkandet "Ett ordnat mottagandet - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande" (SOU 2018:22)

| 892KB