UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Kartläggning kring hur barns vardag påverkas av coronapandemin

Hur påverkas barns vardag av coronapandemin?

Kartläggning kring hur barns vardag påverkas av coronapandemin.

Världen över talas det om hur coronaviruset påverkar människors vardag, men i diskussionerna hörs sällan barnens röster. För att skapa en bild av hur barn påverkas av coronapandemin har vi gjort en kartläggning där 434 barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms stad har delgett sin syn på situationen.

Syftet med kartläggningen är att möjliggöra för barn att själva komma till tals och ge uttryck för sina åsikter. Vi hoppas också att kartläggningen kan vara ett relevant underlag för beslutsfattare när effekterna av coronapandemin ska hanteras.

omslag-kartlaggning-jpg 0d57a4ef62966887

Påverkan av corona-pandemin

| 470KB