UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam

In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam

Mat är grundläggande för en god hälsa. Tillgång till näringsrik och hälsosam mat är också avgörande för barn och ungas hälsa och utveckling. Men utvecklingen går åt fel håll idag. Ohälsosamma matvanor har blivit en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Detta är inte bara ett folkhälsoproblem, utan också ett barnrättsproblem.

in your face - omslag sv

Barns matmiljö och exponering för matreklam

Utgiven 2022.

| 7MB

in your face - kortversion (omslag)

Barns matmiljö och exponering för matreklam (kort version)

Utgiven 2022

| 658KB

in your face - omslag - eng

The food environment of children

Utgiven 2022

| 2MB