UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar: En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Remissvar: En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Remissvar 2023-12-14:

UNICEF Sverige avstyrker samtliga förslag. Sammanfattningsvis anser vi att utredningens förslag är otillräckliga och riskerar att kraftigt försämra frihetsberövade barns rättigheter. Vi anser även att en majoritet av förslagen riskerar att leda till återfall i brottsighet. UNICEF Sverige har upprepade gånger påpekat brister i vården som tillhandahålls barn inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och vill se en grundlig reform av tvångsvården för barn där ett barnrättsbaserat synsätt genomsyrar systemets alla delar.

Remissvar: En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)

Utgiven december 2023

| 136KB