UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

Remissvar från 2016-11-21:

Regeringen har tagit fram ett förslag som gör det möjligt att genomföra åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Som det ser ut idag fattas beslut om ålder först i slutet av asylprocessen. UNICEF Sverige lämnar idag in sitt remissvar till lagförslaget. Vi ser överlag positivt på att åldersbedömningar görs tidigare i processen för att öka rättssäkerheten för unga asylsökande och deras rättigheter i asylprocessen. Barn måste få möjlighet att styrka sin ålder och det är viktigt att det finns rättssäkra metoder för att göra det. Det finns dock en rad viktiga principer som måste förtydligas innan förslaget blir verklighet.

Utgiven 2016

Remissvar: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Ds 2016:37

Utgiven 2016

| 558KB