Barnkonven­tionens status

Rapporten som släpptes 2011 utvärderar för- och nackdelarna med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

rapport-om-barnkonventionens-status-1 3b93db5c2f72fe7d a92cae9a78ed55b8

Barnkonven­tionens status

Utgiven 2011.

| 602KB