UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
UNICEFs Handbok för barns delaktighet och inflytande

Handbok för barns delaktighet och inflytande

Handboken är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.

I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka i frågor som rör dem. Ändå vet vi att vuxna, av olika anledningar, låter bli att involvera barn. Vi vill göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv.

Med vår handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter.

Handbok delaktighet omslag a72fc564b6f91418

Handbok för barns delaktighet och inflytande

Utgiven 2021.

| 46MB