Rapportserie: Gender equality

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs arbete för jämställdhet.

GARR-goal-gender-2022-cover

Global Annual Results Report

Utgiven 2021.

| 7MB

framsida-gender-report-2017-jpg 6c620b6a5a294fcc

Global Annual Results Report

Utgiven 2017.

| 8MB