UNICEF Sveriges valmanifest 2022

Valmanifest-2022-Digital bild 85fe58cb170aa3a6

UNICEF Sveriges valmanifest 2022

Ett manifest för barns rätt att göra sin röst hörd och få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Utgiven 2022.

| 7MB