UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Conventions on the rights of the child

Conventions on the rights of the child

För trettio år sedan antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Samtidigt skedde stora förändringar i världen – Berlinmuren föll, apartheid fick ett slut och internet föddes. Den utvecklingen medförde en betydande utveckling och en känsla av hopp för framtida generationer. Sedan dess har barnkonventionen varit den mest stödda inom området mänskliga rättigheter i historien. Efter att ha uppnått historiska framsteg står barnkonventionen nu vid ett vägskäl, vilket du kan läsa om i den här rapportserien.

for-every-child-every-right-omslag-jpg a138c45b50deb9a4

For every child, every right

Utgiven 2019.

| 6MB