UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissvar från 2017-01-09:

UNICEF Sverige välkomnar förslagen kring en ny grund för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det ger en möjlighet för ungdomar att beviljas ett längre uppehållstillstånd för att fullfölja sina studier och öka möjligheterna till arbete och etablering på arbetsmarknaden. Vad gäller förslagen kring längre uppehållstillstånd för studier för personer som har beviljats skyddsstatus ser vi dock en risk att asylrätten urholkas genom att villkora uppehållstillstånden.

Utgiven 2017

Remissvar på utkast till lagrådsremiss: Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Utgiven 2017

| 667KB