UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Barnfridsbrottet

Barnfridsbrottet

Remissvar från 2019-09-12:

UNICEF Sverige är överlag mycket positiva till förslagen i utredningen om att införa en ny straffbestämmelse, vars syfte är att kriminalisera bevittnande av våld i nära relationer. Vi anser att utredningen har beaktat och anpassat förslagen väl utifrån grundläggande straffrättsliga principer. Utifrån barnets perspektiv och upplevelser av våld kvarstår dock utmaningar.

Utgiven 2019

Remissvar på betänkandet: "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord" (SOU 2019:32)

Utgiven 2019

| 927KB