UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Remissvar från 2018-05-08:

UNICEF Sverige tillstyrker förslagen som presenteras i utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I följande remissvar kommenteras de förslag och bedömningar där UNICEF Sverige anser att utredningen inte når hela vägen när det gäller barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende, eller där vi ser svårigheter i det praktiska genomförandet av förslaget. I en avslutande del lämnas en rad generella synpunkter och kommentarer som vi anser viktiga att lyfta i sammanhanget.

Utgiven 2018

Remissvar på slutbetänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Utgiven 2018

| 126KB