Rapportserie: Education

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde utbildning och jämlikhet.

GARR-goal-area-2-2022-cover

Annual results report: Education

Utgiven 2021.

| 9MB