UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Remissvar från 2020-12-07:

UNICEF Sverige välkomnar förslaget till en ny utlänningslag som ersätter den tillfälliga lagen, men tycker det är beklagligt att många av bestämmelserna i den tillfälliga lagen föreslås bli permanenta. UNICEF Sverige yttrar sig endast över de förslag som direkt eller indirekt påverkar barn och deras rättigheter främst utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Övriga förslag avstår vi från att yttra oss över.

Utgiven 2020

UNICEF Sveriges remissvar på betänkandet (2020:54) En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Utgiven 2020

| 988KB