Lyssna, vi har något att säga!

Rapport från UNICEF Sverige om psykisk hälsa och strategier för ökat välmående ur barn och ungas perspektiv.

Rapporten är en del av UNICEFs årliga internationella rapportserie om läget för barn i världen: State of the World’s Children. Årets rapport handlar om barn och ungas psykiska hälsa och välmående. I år har även situationen för barn och unga i Sverige lyfts fram vilket är fokus för just denna rapport. Framtagandet av rapporten har gjorts i samarbete med Karolinska Institutet och Trygg-Hansa.

Ett av syftena med den här rapporten är att samla in data från barn och unga i Sverige, för att möjliggöra för dem att själva få komma till tals om vad de anser orsakar psykisk ohälsa och vad de anser behöver göras för att fler barn och unga ska må bättre.

omslag 398f0b9279f6bd98

Lyssna, vi har något att säga!

Rapport från UNICEF Sverige om psykisk hälsa och strategier för ökat välmående ur barn och ungas perspektiv. Utgiven 2021.

| 2MB