UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?

Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?

En rättsvetenskaplig undersökning av det rättsliga läget för minderåriga unionsmedborgare i Sverige.

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns. Rapporten är framtagen av Barnrättscentrum och UNICEF Sverige och undersöker det rättsliga läget för de här barnen.

omslag-rapport-eu-migranter-jpg 81ff606d7fdf60bd

Rapport 2015

Utgiven 2015.

| 2MB