UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Förlängning av tillfälliga utlänningslagen

Förlängning av tillfälliga utlänningslagen

Remissvar från 2019-03-15:

UNICEF Sverige avstryker förslaget om att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Det saknas en ordentlig utvärdering och analys av lagens effekter och den översyn som skulle genomföras vad gäller lagens inverkan på barns rättigheter har inte genomförts. Barn har visat sig drabbats oproportionerligt hårt av den tillfälliga lagen. Vi dock positivt på de förändringar som gjorts gällande en utökning av rätten till familjeåterförening.

Utgiven 2019

Remissvar på utkast till lagrådsremiss: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utgiven 2019

| 542KB