UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: En långsiktigt hållbar migrationspolitik, kompletterande promemoria

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, kompletterande promemoria

Remissvar från 2021-01-08:

UNICEF Sverige välkomnar de kompletterande förslagen och ser positivt på att regeringen valt att återinföra bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter och tillfälligt uppehållstillstånd på grund av snabba anknytningar. Vi är dock kritiska till att kompletteringsförslagen inte omfattar fler personkategorier som har rätt till uppehållstillstånd mer än snabba anknytningar, och att det även i fortsättningen föreslås ett försörjningskrav för barnfamiljer.

Utgiven 2021

UNICEF Sveriges remissvar på kompletterande promemoria till betänkandet (2020:54) En långsiktigt hållbar migrationspolitik

| 775KB