UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Regeringens policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Regeringens policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Remissvar från 2016-06-28:

UNICEF Sverige välkomnar att ett förslag till det nya policyramverket nu är på plats. Liksom med den tidigare biståndspolitiska plattformen anser vi att det är mycket positivt att de huvudsakliga utgångspunkterna för det svenska utvecklingssamarbetet nu finns samlat i ett dokument. Vi anser att utkastet till policyramverk är ett välskrivet och genomarbetat underlag. Flera av de invändningar som vi hade mot den biståndspolitiska plattformen tycker vi har ändrats i positiv riktning.

Utgiven 2016

UNICEF Sveriges remissvar på regeringens policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Utgiven 2016

| 354KB