Rapportserie: Child protection

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde skydd mot våld och utnyttjande.

GARR-goal-area-3-2022-cover

Annual results report: Child protection

Utgiven 2021.

| 23MB