UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten. Handboken fokuserar särskilt på barnkonventionens fyra grundprinciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Målet är att handboken ska inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa verksamhet som är trygg och bra för barn.

Beställ handboken gratis, tryckt version hos unicefbutiken.se, eller ladda ner som pdf:

unicef idrottshandboken omslag f569b955a7557b51 8cc5fe0cf0ee5164

Barnkonventionen och föreningsidrotten

Utgiven 2019 (uppdaterad 2020, fjärde upplagan).

| 8MB