Protected on Paper?

An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children.

Rapporten undersöker hur asylsökande barns rättigheter efterlevs i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det handlar till exempel om barns rättigheter under asylprövningen, samt rätten till utbildning, hälsa och socialt skydd. Rapporten lyfter fram de brister som finns, men även goda exempel som kan tjäna som vägledning. Den innehåller även rekommendationer för hur mottagandet kan förbättras.

framsida protected-on-paper-jpg 3d152e48d28f0e94

Protected on Paper?

Utgiven 2018.

| 3MB