Vem skyddar mig från våld?

Barns egna berättelser om våld i hemmet och önskan om upprättelse.

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot barnaga, men trots det skyddar vi inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. I rapporten berättar barn i Sverige om sina upplevelser av våld, om rättsprocessen och samhällets agerande. Och om vikten av att bli lyssnad på och tagen på allvar.

UNICEF kräver att allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag. Här kan du skriva under vårt krav och hjälpa oss att sätta press på politikerna.

Ladda ner rapporten nedan.

omslag valdsrapport-jpg e2ef9d69e94e7977

Vem skyddar mig?

Utgiven 2018.

| 4MB