UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Remissvar från: 2019-05-14

Syftet med utredningen har varit att undersöka huruvida det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Utredningen föreslår bland annat att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs i brottsbalken. UNICEF Sverige välkomnar utredningen och ser positivt på förslaget om starkare skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

Utgiven 2019

Remissvar på slutbetänkande av utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (SOU 2018:69)

Utgiven 2019

| 456KB