UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Early Moments Matter for Every Child

Early Moments Matter for Every Child

85 miljoner barn under fem år får inte det stöd de behöver för att deras hjärnor ska utvecklas optimalt. Endast 15 länder i världen uppfyller kritiska kriterier för att stötta barns tidiga utveckling. I rapporten visar UNICEF på vilka viktiga insatser som behövs och vad regeringar och den privata sektorn behöver göra.

framsida early-moments-jpg ce1cc2d33af8f225

Early Moments Matter

Utgiven 2017.

| 4MB