UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Remissvar från 2022-05-02:

När ett barn misstänks för ett brott är det viktigt att ha ett tydligt barnrättsligt perspektiv som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), särskilt konventionens grundprinciper och de artiklar som handlar om barn som misstänks för eller begår brott. Barn som misstänks för brott ska behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla av värdighet och värde och som främjar barnets återanpassning till samhället.

Utgiven 2022

Remissvar SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Utgiven 2022

| 274KB