Rapportserie: Female genital mutilation

Rapporterna ger en fördjupad insikt av kvinnlig könsstympning för att kunna utveckla strategier och program med det slutliga målet att helt avskaffa sedvänjan.

female-genital-mutilation-omslag-jpg 0dfdf962e1297538

Female Genital Mutilation - 2020

Rapporten utforskar de framsteg som gjorts under de tre senaste decennierna, förändringar i attityder och kring utförandet. Utgiven 2020.

| 2MB