UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar: För barn och unga i samhällets vård

Remissvar: För barn och unga i samhällets vård

Remissvar 2024-03-22:

UNICEF Sverige välkomnar och uppskattar den grundliga utredning som presenterats. Utredningen innehåller många välgrundade förslag och bedömningar som vi tror kommer förbättra situationen för barn och unga i samhällsvård. Vi noterar särskilt att utredningen tydligt har integrerat barns egna erfarenheter och åsikter i arbetet, vilket är mycket glädjande. Genom att inkludera barn och ungas perspektiv ges en ökad förståelse för deras behov och prioriteringar. Vi vill framhålla vikten av att barn och unga fortsatt görs delaktiga i genomförande av förslagen och analyser.

Remissvar: För barn och unga i samhällets vård (SOU 2023:66)

Utgiven mars 2024

| 318KB