Rapportserie: Child-Sensitive Return

Rapporterna granskar hur återvändandeprocessen ser ut för barn som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Serien innehåller fyra nationella rapporter samt en komparativ sammanställning med rekommendationer om hur processerna kan förbättras.

child-sensitiv-retur-comparative-omslag-jpg 369a818e2e733b39

Comparative Report

Utgiven 2019.

| 10MB

executive-summary-jpg b2ed9add785afd26

Comparative Report (Executive Summary)

Utgiven 2019.

| 4MB

child-sensitive-return-sweden-jpg c140c8a89f74371a

Child-Sensitive Return Sweden

Utgiven 2019.

| 8MB

child-sensitive-return-netherlands-jpg 080dcd3f3bd81c22

Child-Sensitive Return Netherlands

Utgiven 2019

| 10MB

child-sensitive-return-germany-jpg 8b99b0b037d5b84b

Child-Sensitive Return Germany

Utgiven 2019

| 9MB

child-sensitive-return-uk-jpg a6f30d8ac79dbd80

Child-Sensitive Return UK

Utgiven 2019

| 9MB