Rättighets­baserad skola

En folder kring arbetsmodellen Rättighetsbaserad skola (RBS). Med rättighetsbaserad skola ges skolor i Sverige en tydlig struktur för hur de kan arbeta främjande och förebyggande med barnkonventionen.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.

unicef rbs brochyr-1 f577720feb2fca57

Rättighets­baserad skola

Utgiven 2016.

| 983KB