UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Remissvar från 2021-06-11:

UNICEF Sverige har tagit del av slutbetänkandet av utredningen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). UNICEF Sverige delar inte utredarens bedömning av att barnets bästa som självständigt rekvisit inte bör införas och ställer sig därför tveksamma till utredningen i sin helhet. Detta trots att flera av de enskilda förslagen i övrigt är ett steg i rätt riktning för att säkerställa trygghet och skydd för barn vid upphörande av tvångsvård. UNICEF Sverige anser inte att utredaren lyckats lyfta fram barn som rättighetsbärare i sina resonemang, utan att andra intressen, såsom den starka föräldrarätten och återföreningsprincipen, fortsatt får företräde framför barnets rättigheter i hög utsträckning.

Utgiven 2021

Remissvar på Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Utgiven 2021

| 230KB