UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Hur ska barn i Sverige få upprättelse när deras rättigheter kränkts?

Hur ska barn i Sverige få upprättelse när deras rättigheter kränkts?

För- och nackdelar med en ratificering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt.

I rapporten framkommer hur svårt det är för barn att få sin sak prövad, och hur de är utelämnade åt ett system som är utformat för vuxna. Men ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn och deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté. Sverige har dock hittills valt att inte skriva under protokollet.

framsida upprattelse-jpg 5fd9b0c0556fd96a

Upprättelse för barnen

Utgiven 2017.

| 3MB