Rapportserie: Report on Regular Resources

Rapporten beskriver hur de pengar som skänks till UNICEF utan att öronmärkas har använts under året som gått. Pengar som inte öronmärks använder UNICEF för att arbeta långsiktigt och skapa varaktiga förbättringar för barn inom olika områden. Pengarna fördelas till de UNICEF-program och länder där flest kränkningar av barns rättigheter sker och där behoven är som störst. Rapporten beskriver hur och inom vilka områden pengarna har använts, och vilka resultat som har uppnåtts.

core-resources-for-results-2021-cover

CORE RESOURCES FOR RESULTS

Utgiven 2021.

| 16MB

framsida-rr-rapport-2017-jpg 8adea77dfcbd94f3

Report on Regular Resources

Utgiven 2017.

| 4MB