UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Barnkonventionen - fullständig version

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, i sin helhet.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Länderna har alla åtagit sig att göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras.

barnkonventionen framsidan 0c05aaf31b7024c1

Barn-konventionen

Utgiven 1989, (senaste utgåva 2018).

| 4MB