Handbok för socialsekreterare

En handbok från UNICEF Sverige med syfte att vara ett stöd för socialsekreterare i det dagliga arbetet.

”Handbok för socialsekreterare – Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning” är en handbok med syfte att vara ett lättillgängligt stöd för socialsekreterare i det dagliga arbetet. Handboken förklarar på ett konkret och kortfattat sätt socialtjänstens ansvar för att vara barnrättsbaserade i processen från förhandsbedömning till kommunicering av beslut, i utredningar av barn och ungas behov av skydd och stöd.

Ladda ner handboken nedan (pdf uppdaterad juli 2019) eller beställ ett tryckt exemplar hos Unicefbutiken.

Du kan också ladda ner dokumentet "Mina kontakter" här.
”Mina kontakter” är ett formulär att använda i samband med barnsamtal, till exempel hos socialtjänsten. Fyll i uppgifterna tillsammans med barnet när ni träffas, för att säkerställa att barnet alltid har uppdaterade och rätt kontaktuppgifter till sin handläggare och vet var hen ska vända sig om något händer.

omslag handbok-socialsekreterare-jpg 849bbd37de799b98

Handbok för socialsekreterare

Utgiven 2019.

| 2MB