UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Människohandelsutredningen

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Remissvar från 2017-02-22:

UNICEF Sverige skickar in remissvar på Människohandelsutredningen. Syftet med utredningen har varit att se hur det straffrättsliga skyddet av människohandel kan stärkas och ge förslag på hur bestämmelsen kan tillämpas mer effektivt. Ett förslagen från utredningen är att skyddet för barn bör stärkas. Vi välkomnar de förslag i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

Utgiven 2017

Remissvar på betänkandet "Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer" (SOU 2016:70)

Utgiven 2017

| 629KB